ontwikkeling

In ontwikkeling

(1)
Langerak Zuid Fase 4
Langerak Zuid Fase 4

 

De voorbereidingen voor de realisatie van fase 4 (veld E en F) zijn in volle gang. De afgelopen tijd zijn we met het planteam Langerak Zuid bezig geweest met de kavelverdeling en de woningtypes die wij in fase 4 (veld E en F) gaan realiseren. Ook zijn de benodigde procedures i.r.t. het bestemmingsplan door de Gemeente Molenlanden in gang gezet.

De verwachting is dat de verkoop eind 2e kwartaal 2022 kan gaan plaats vinden. Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van dit project, schrijf u dan in op de projectwebsite: www.wonenoplangerakzuid.nl

Bij start verkoop zal er ook meer bekend zijn over de verkoopprijzen, en informatie worden verstrekt m.b.t. de uitstraling en indeling van de woningen.

Verkaveling

Welk type woning(en) worden er gerealiseerd in Fase 4?

In fase 4 betreft het de realisatie van 29 woningen aan het Buskruithof (veld E) en Poternehof (veld F), de volgende woningtype’s zijn daarbij opgenomen:

• Vrijstaande woningen
• Rijwoningen
• Hoekwoningen
• 2-onder 1 kap woningen
• Seniorenwoningen (2-onder 1 kap)